Portfolio Linda Luiks

Infographic TNO

In opdracht van Delta 3:  Infographic 'Het nieuwe melden' onderdeel van een aanbesteding bij TNO

Visie op het “nieuwe melden” met daarin de te nemen stappen om nieuwe manieren van interactie tussen burger en overheid bij incidenten mogelijk te maken. Aan de hand van 4 toekomstige leefwerelden wordt gekeken welke stappen op korte en lange termijn nodig zijn om het nieuwe melden mogelijk te maken en te laten aansluiten aan de beleving en verwachting van de burger.